Afirmace

Krátké myšlenky a citáty, které mají moc měnit naše vnitřní nastavení. Afirmace jsou ideální pro soustředěnou, ale přesto volnou, práci s mandalou. Na pozadí malování nám vybraná věta zní v mysli, která se s ní seznamuje a přemítá, jak se daná věc k nám má. Jak daleko od tohoto postoje jsme. Jak se mu přibližujeme. Afirmace sama o sobě nás nespasí. V oblasti, které se vybraná afirmace týká, je potřeba k sobě být upřímný. Jenom opakováním úderných spojení k zlepšení situace nepřispěje. Kombinace malování mandaly, relaxační hudby a afirmací je docela dobrá cesta pro takové to domácí ladění.

Pro inspiraci uvádím pár příkladů:

Všechno dobře dopadne.

Miluji své tělo i svoji duši.

Mám radost ze života.

Věřím v sebe, jsem silná a nezávislá.

Vše dělám nejlépe, jak umím.

Rostu a učím se každý den.

Mám život ve svých rukou.

Všechno je možné.

Jsem spokojený se svým zdravím a tělem.

Jsem silný a imunní.

Mám svobodu dělat to, co si ve skutečnosti přeju.

Žiji hodnotami, které jsou pro mě důležité.

Jasně a srozumitelně sděluji, o co mi jde.

Uvolňuji se a zbavuji se tlaku na svůj výkon.

Všechny úkoly, které mi život přináší, jsou vítané.

Věřím sám v sebe.

Nejsem tvořen svými chybami.

Bezpodmínečně se přijímám.

Vážím si sám sebe a všeho, čeho jsem dosáhl.

Zasloužím si lásku, pochopení a soucit.

Jsem úspěšný.

Jsem úplný.

Vybírám si být šťastný.

Ctím dohody, které jsem uzavřel sám se sebou.

Dávám přednost důvěře před strachem.

Mám sílu změnit svůj příběh.

Znám svou cenu.

To zvládnu.

Jsem dost dobrý.

Věnuji pozornost tomu, na čem záleží.

Užívám si přítomnost TADY a TEĎ.

V nedokonalosti je krása a jedinečnost.

Všechno, co potřebuji, už mám.

Mám se ráda taková, jaká jsem.

Je to v pořádku.

Nejsou špatná rozhodnutí.

Tvořím život tak, jak si přeji.

Štěstí je volba, volím být šťastný.

Co dávám, to dostávám.

Rozhodl jsem se nebrat věci osobně.

V každém okamžiku dělám to nejlepší, čeho jsem schopen.

Mé myšlenky tvoří realitu.

Jsem vděčný za vše, co mám.

Jsem laskavý na sebe i ostatní.

Nedělám si starosti s problémy, které nemohu ovlivnit.

Každý den si víc věřím.

Miluji sebe i své tělo.

Mé možnosti jsou nekonečné.

Jsem dost silný překonat každou překážku.

Záleží na mě.

Vyzařuji pozitivní energii.

Jsem v bezpečí a chráněný.

Jsem vděčný za své tělo a mysl.

Mám dostatek energie.

Pro své okolí jsem inspirací.

Nikdy nejsem sám, protože jsem součástí celku.

Moje životní cesta je jedinečná.

Znám své sny.

Jsem tím, kým chci být.

Dovoluji si říkat NE.

Své chyby používám ke svému růstu.