Věřím, že ...

jsme si sami sobě vším

všechno, co potřebuji, už mám 

jsme součástí vyššího řádu - Přírody

je potřeba dělat to, co je třeba - vnitřně růst a podílet se na udržování rovnováhy