Ceník

Doprovázené poutě:

Pro jednotlivce je ceník služeb stanoven rámcově a podléhá principu výměny energií formou daru. Základní složkou ceny je výše vaší jednodenní nezdaněné mzdy. Druhá složka je váš DAR. Já vám věnuji svůj čas a plnou pozornost a vy máte prostor službu ohodnotit podle přínosu, který pro Vás měla. Jakákoliv částka od 1 Kč nahoru je v pořádku. 

Ostatní aktivity (workshopy, osobní mandala, individuální konzultace):

vstupné dobrovolné, nebo cena individuální nejlépe dle principu DAR - DAR