Etický kodex

Respektuji klienta v jeho celistvosti.

V úctě chovám Přírodu a generace našich předků.

Důvěřuji procesům, které probíhají.

Odpovědně komunikuji, nezveličuji své zkušenosti, odbornost, znalosti.

Snažím se aktivně naslouchat a porozumět hlavně srdcem.

Podporuji klienta v jeho samostatném bytí.

Záměrem doprovázené pouti (ani čtení mandaly) není terapie.

 Služby poskytuji pod supervizí.