Průběh doprovázené pouti

Najít se může jen ten, kdo se ztratil....

Doprovázená pouť:

novodobá forma moderní doba nové přístupy a slovní spojení, spíš zjednodušená pouť, zahrnuje všechny formy (jak procházku, výlet, putování) s potenciálem, který se odvíjí od záměru klienta a jeho podstatou je putování krajinou vnitřní. přínosem je průvodce, který už ví, že nic neví :-) vnitřní revize

Přínos průvodce, katalyzátoru, svědka, podpory, doprovodu


Vlastnost procházky přírodou: pohyb a čerstvý vzduch, les, relax 

Rozhodnutí

Upřímná odpověď na otázku "Proč bych měl vyrazit na pouť?" je zároveň prvním krokem na pouti krajinou vnitřní.

Příprava

koncentrace na pouť, půst od informací, deník, mandalový deník, otevřené vnímání k synchronicitám (zvláštní náhody, které si skládáme do určitých souvislostí)

Doprovázená pouť

odevzdání se záměru

Doznívání

všímej si doznívajících aha momentů a nových pohledů, zapisuj si je do deníku, vracej se k nim i zpětně 


Vložte svůj vstoupíš-li do krajiny se záměrem a nacházíš nové úhly pohledu, jsem průvodce, překládám symboly, kterými k nám příroda hovoří, nabízím otázky, které nejsme zvyklí si klást

jednodenní doprovázené poutě krajinou Moravského krasu, nebo dle domluvy jinde v Jihomoravském krajitext...


ZÁMĚR, definuj proč?